Categories
POETRY

ADƆFO YƐ NA

Sɛneɛ asikyire frɛ ntatiaEfunu frɛ nwansenaAkɔmbi frɛ moatiaSika ma nyansa noNyɛ saa na abrabɔ kɔ tɔɔtii ma ɔbrabiaraEnti nya asɛm hwɛ! B.Sɛ asan bɔ wo firi adefotepɛn…ɛbɛtɔ ahiafoɔ gyinabea aƐhɔ na wo bɛhunu sɛ namfoɔ wɔ boɔ…nyansa yɛ sika…ahoɔfe wɔ ne boɔ…mpo aniwa wɔ ɔtan kasaOnua nya asɛm hwɛ oo! D.Aniwa bi bɛtumi de adapaa […]