Categories
POETRY

ABIBIRE MU APOPOBIBIRE

Abibiman nyinaa adane onnibie Ama ohia apopobibire asi yɛn wɔ mantwia so …te sɛ nea mfɔtiɛ si wɔn sie Ama mmoadomma nyinaa bu yɛn atantandeɛ …san ewurawura yɛn mu…ɛwia yɛn pasaaAbibire mu apopobibire! B.Mpo nsuwa nsuwa nyinaa da ayiya a efi ɛretwetwa wɔn meneA wɔn dawuro a ɛɛpae daakye nsukɔm …ɛntɔ aso biara muƐnɛ yi, […]