Categories
POETRY

AMANBƆFOƆ

Amanyɔfoɔ nnyɛ anyame…na y’asom wɔnWɔn yɛ asomfo a kokrommoti ayiyi wɔn sɛ wɔn nsom ɔman no …wo ne me kokromotiEnti ɛnnane akoa mfa asrɛ mpia wɔn ahommasoɔ…ɛmma ɛnnane ɛbɔbrantan …ensi w’atennie kwan IIAmanyɔfoɔ nnyɛ adefo kronkronƐkwanyieNsubɔNkanea ntwatomuAsukuu sieNnyarewa nsosɔano…ne nea ɛkekaho nyinaaYɛ wo ne me nkakrawa a wɔn asam firi yɛn mfifire mu Wɔn bɔ […]

Categories
POETRY

ANIBRƐ ANWENSƐM

Otɔtorɔbonsu eeei! Krɔno mframa a etruba ɛrɛbɔAma kɛtɛasehyɛ ne prɔyɛ adane wɔn kyekyere ntamaƐrebubu yɛn banbɔ nnua…ɛde rebɔ nkyirimma duaKununom adi abrɛ …ama wɔn afrɛ yerenom erebɛ bubu yɛn aprɛKrubinsin amanmuo! Ɛkabinsin adwosuo! Ɛborɔ dunsin ano nsuo…adane agyanombinsin ntasuo! Ama wo man Ghana adane Amabinsin a ɔreti nisuoAni anhunu sɛ ɛka adane ɔkyɛm ɛrekyekyere yɛn […]

Categories
POETRY

ABIBIRE MU APOPOBIBIRE

Abibiman nyinaa adane onnibie Ama ohia apopobibire asi yɛn wɔ mantwia so …te sɛ nea mfɔtiɛ si wɔn sie Ama mmoadomma nyinaa bu yɛn atantandeɛ …san ewurawura yɛn mu…ɛwia yɛn pasaaAbibire mu apopobibire! B.Mpo nsuwa nsuwa nyinaa da ayiya a efi ɛretwetwa wɔn meneA wɔn dawuro a ɛɛpae daakye nsukɔm …ɛntɔ aso biara muƐnɛ yi, […]

Categories
POETRY

ƆHENE NE AKORA

Ɔkrɔmfoɔ bɛtumi ahyɛ esum ataadeɛ…abɔ adwuma te sɛ mfidi-braneNanso, sɛ ewiemu nsakrayɛ yɛ Ɔbɔɔadeɛ nsa ano adwuma yi nkoaa deɛDakoro awia bɛtu sum ama ani ahunu nsa a…ɛde adesayɛ adane ataadeɛ…ewia amansan noEnti hwɛ na sua prɔyɛ mu nkyerkyerɛ BKrɔno bɛtumi ama tumi…nso tumi no bɛtumi adane Fomena nsɛmnsɛm…ama wo nsa akɔhyɛ w’atanfo anum…wɔ ɛbre […]