Categories
POETRY

ƐNFA ASOMDWOE MMƆ MƆKWAA

Ɛnfa asomdwoe mmɔ mɔkwaaEfirisɛ ɛbɛ dani wo atitikwaaAma ewiase ayɛ wo ne wo man nsɛmkwaaƐde ahiyie asre wo kwa B.Ɛnfa asomdwoe nnyɛ agorodie Efirisɛ akakabenfoɔ bɛ dani no afidie Ama aniberefoɔ abɔ wo man nkofie Adua basabasayɔ abɔ wo fie D.Ɛnfa asomdwoe ɛngoro mmɛdamase Efirisɛ amanaman bi edidi w’asePɛsɛ wo man hwi ase Na daa […]

Categories
POETRY

BAABI A OBI FIRIE

Baabi a obi firieNyɛ wo haw ase mfifireNa wo de papa abɔ mu huu huu huuAgu n’anim ase asan ayɛ huuhuu B.Kasa a obi kaƐnnyɛ w’asɛm ho wɔ kaNa wo de ayɛ aseresɛmAma tirimuhweefoɔ de adi nkwasiasɛm D.Enti yɛ ahwɛyieMa ɔman yi asiesieNa atiyie yɛ asomdwoe ne ɔdɔ a abuoƐnnyɛ ɔtan ne ohuro ɛne ɛho […]