Categories
POETRY

NNOMAA

Nnomaa mu gu ahorow…nso wɔn nyinaa wɔ ntabanAkɔnfɛm ho yɛ hare sene akokɔNanso abronomaa kitiwaa yi tu faafaa kɔ wiemu sene akɔnfɛmAkɔkɔhwideɛ ho yɛ hene sene abrɔnomaaNso ɔkɔreɛ ho yɛ hu sene nnomaa nyinaa B.Nti mɛnfa wo ho ntoto obi hoWo su ne wo ban na ɛkyerɛ w’abrabɔ mu anigyeDwene, sua na hunu sɛnea wo […]