Categories
POETRY

WO GYAMFITE

Me mpɛ wo gya sɔMpo na m’akɔpɛ wo gyamfiteEnti abasa a kasa ahyɛ mu ma…fa w’adɔɛ kɔ w’anim fa kɔboa wɔn a wɔn bɛtumi asua w’aniwuo gya B.Me hunu sɛnea wo hyɛɛ Ababio aniwuoFirisɛ wo ma no baabi de no ti too yɛ …ɛbrɛ a ahokyerɛ kyekyeree no te sɛ kokomuniM’aniwa hunuu sɛnea wo supaa […]