Categories
POETRY

ASUASUA

Ɛmerɛ bi a atwamu Ɔpramire wɔre ne ho wɔ petee mu …maa mmoa nwansan…akokɔ…ne ɔdenkyɛm hunu yɛ Ɔpramire honam fɛfɛɛfɛ a ne ho wurɔ yi kyerɛ mmoa no…ma wɔn yɛ wɔn adwene sɛ…wɔn nso bɛ wurɔ wurɔ wɔn ho B.Mmoa no nyinaa kɔɔ bɛn korɔ mu kaa sɛ …ɔdɛnkyɛm na ne ho yɛ dene san […]