Categories
POETRY

AKUAFOƆ NSAMRANE

Nkasɛi akono nkonimdifoɔ …ayekoo Awiaden ano mɔdinmmɔfoɔ …ayekoo Nsubrane ano akukudurofoɔ …ayekoo Mmoadonoma huhuuhu mbɔ mo hu Mfifire ne awɔ nnyɛ mpa mo aba Sɛnea mo nnyim asaase ma ɔwɔ yɛn nuaba Na mo yɛn wɔn ma wɔn som yɛn yɛm deɛ Yɛ ma mo ayekoo! Ab Y’akuma pono nyinaa nsafoa …kura akuafoɔ Yɛn tɛkrɛma […]