Categories
POETRY

YƐ SE YƐ SE

Yɛ se yɛ se tumi dua ɔtan wɔ ɔdɔ asaase soMa no fifiri nyini dane dua damfoɔ…a n’aduaba tumi te te sɛi asaase no B.Enti tie kɔ ka nyɛ adwuma menuaAdanse krumuu mu gyae ma me nka nyɛ nsɛmbɔ menua“Me tii sɛ” nsɛmkwaa nnyɛ asresɛm menuaEfirisɛ etumi bɔ ɔman …sɛi fieEtumi gu awareɛ …tete nnipa […]