Categories
POETRY

KWAA ABRƆ A ƆTE BƐGORƆ

Kwaa Abrɔ a ɔte Bɛgorɔ a ɔde abrɔ kɔ agrɔ …ma ne dani afrɔ memene ne mma no Na ɔda owuo apaso…ɛfrɛ wiamuah owuo sɛ ɔmmɛ yi no sɛ mmusuo…nfa no ntwa owuo afasuo no o Wei kyerɛsɛ owuo nnyɛ agrɔ a ɔdasani de i n’ani so B.Osii so ware yɛ Kwaa Abrɔ ka sii […]