Categories
POETRY

NNUANE A ƐYƐDƐ

Akwantuo tumi bɔ yɛfunu asesaMa tɛkrɛma brɛ kɔm ne kasaNso, Ghana nnuane bɔ nkae ma tɛkrɛma saEfirisɛ mmae bue nuane pa ponoBue honam a akɔ ɛkɔm akono pono B.Wo bɛnya bankye a ɛyɛ merɛ…ɛne nkontomire mpotɔgum hwiegumA amako papabi…gyeene a ɛyɛ hwam…nkyene kakra a efiri yɛn mpoano…koobi a awia akye n’agyina…ɛne zomi a emu hwam […]