Categories
POETRY

KWAJO SIMPAH NHYƐ ME ABUFUO

Woretu me mu tokroƐregya me ɔdɔ koroNa w’asan de adwumasuru asom me surusurusuru agya me suroDe mma du adua me ahokyerɛ kuroA wo mma me kaprɛ mpo na w’ama me aburoKwajo Simpah, nhyɛ me abufuo B.Wo de ɔhaw ahyɛ me kabaDe ahokyerɛ ahyɛ me sliitiWo de ɔbrɛ abɔ me dukuAsan nso de ɛkɔm ahyɛ me […]