Categories
POETRY

TETE WO MMA

Tete wo mma te sɛ abrabɔ mu asraafoɔ Nnyɛn wɔn te sɛ ahenfie abosom Efirisɛ onipa biara wɔ owuo buo mu …ɛɛtwɛn ɛda owuo bɛyi no akɔto ne pono so …adwedwa b Ma wo ba barima nhunu sɛ efie adwuma hia Ma wo ba baa nhunu sɛ sika adwuma hia …ɛma no mpiri mɔdenmɔ wɔ […]