Categories
POETRY

BRƐGUO ƐƐYA

Kɔ ti ne krɔ Na onipa fufrɔ mfa nkɔ deɛ …ɛɛya Wo yi obi se ase brɔ Na obi gye ne sereɛ bɔ so a Ɛsen sɛ nea gyata aka wo kra …wɔ ɔko ano Ɔbrɛguo ɛɛya wai …me nua II Kɔ si dankɛseɛ Na ɔfufurɔ mmɛtena mu Kɔtɔ hyɛn …na ɔdasani mmɛfa nkɔ Titi […]