Categories
POETRY

AKUTIABƆ

Ei akutia? Akutia a ɛmmaa nnipa ntatia …tiatia Kwaku Nketia anuonyam so …wɔ Obo Nkwantia maa krom hɔ nkɔnkɔn-mpete susɔ no sɛɛ sɔ sɔ sɔ sɔ …yɛɛ n’abrabɔ pasaa no? Abena Amoafowaa Jemremedua, Agowa dɔ ba …me mma no nka me kaba …na abɛka me sliiti Ib Ɛyɛ ɔbɔdamfoɔ na etumi ne mframa bɔ kasatwɛdeɛ […]