Categories
POETRY

ƆMANBAPA

Ɔmanbapa ne neɛ n’akoma gyina nkɔsodeɛ so Ɛnyɛ neɛ n’ano da sumina so …ɛɛbɔ gyimeɛ bena de fira ne man b Ɔmanbapa ne neɛ odi ne man ni Ɛnyɛ neɛ ɔde fi adane asiesiedeɛ …ɛɛtɔ nwansena de dwan ne man aso d Ɔmanbapa ne neɛ ɔde nokware sekan …dwedwa kɛtɛaseshɛ ne prɔyɛ mu Ɛbɔ suro […]