AKUAFOƆ NSAMRANE

Nkasɛi akono nkonimdifoɔ
…ayekoo
Awiaden ano mɔdinmmɔfoɔ
…ayekoo
Nsubrane ano akukudurofoɔ
…ayekoo
Mmoadonoma huhuuhu mbɔ mo hu
Mfifire ne awɔ nnyɛ mpa mo aba
Sɛnea mo nnyim asaase ma ɔwɔ yɛn nuaba
Na mo yɛn wɔn ma wɔn som yɛn yɛm deɛ
Yɛ ma mo ayekoo!

Ab
Y’akuma pono nyinaa nsafoa
…kura akuafoɔ
Yɛn tɛkrɛma ayeyi kɛse n’ara
…gyina akuafoɔ so
Yɛn nyini ne yɛn ahoɔden fa kɛse n’ara
…gyina akuafoɔ so
Akuafoɔ ne yɛn teaseɛnam wɔ y’ɛnkwa mu

B
Enti ndidi ɛmmin
…nkesu ɛnda
…a wonda akuafoɔ ase
Enti ɛnkasa ɛnto w’abasa ɛnsa
…a wonyi akuafoɔ ayɛ
O ɛnwisa w’ano ɛnɛ da yi
…a wondwene akuafoɔ ho
Efisɛ aduane nfiri asaase mu nyini anwanwasoɔ
Ɛyɛ nnipa brɛ ne nfifire
…ɛna ɛnyɛn nnɔbae

D
Enti piri ɛkwan pa
…ma wɔn nnyuma pa
Ɛyɛ a, piri sika a ɛfata
…ma wɔn brɛ pa
Piri nfidie pa
…ma wɔn nfa nhyɛ wɔn nnɔbae
…na amprɔ
Okuafoɔ biara nkwa ho hia
Sɛ ɔde mfidie na ɛyɛ adwuma o
Sɛ ɔde ne nsa n’ɛdɔ o
Mpo wɔn ho fi hia mo ne yɔ
Efisɛ akuafoɔ na ɛmma yɛn asetena faango
…ma yɛ de di ateasefoɔ dwa
…wɔ asaase yi so
Amoafowaa Sefa Cecilia © December 6, 2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.